Lectures

En el grup de recerca “A Life without Media” compartim unes lectures. Un conjunt de textos que ens han ajudat molt a definir la nostra visió de les relacions que s’estableixen entre comunicació, tecnologia i societat.

Els llibres són:

Harold Bloom Pròleg de Canon occidental.

Alexis de Tocqueville La democracia en América.

Walter Lippman La opinión pública.

Marshall McLuhan La Galaxia Gutemberg.

Neil Postman Divertim-nos fins a morir.

Erik A. Havelock La musa aprende a escribir.

Peter Berger i John Luckman La construcció social de la realitat.

John B. Thompson Los media y la modernidad.

Manuel Castells La era de la información.